Zakres działalności

Celem działalności Fundacji jest: Działalność oświatowa – upowszechniająca zagadnienia związane ze stresem i przeciwdziałaniem jemu. Działalność naukowo-badawcza związana z tematyką […]